Адреса
ул. Крали Марко бр. 17 | Охрид
Тел.
+389 75 458 252

Лим и лимени производи

Квалитет изведувачи помогне во одржување на распоредот на проектот, вршиме надзор во текот на проектирање и во фазите на изградба.

Бои и лакови

Квалитет изведувачи помогне во одржување на распоредот на проектот, вршиме надзор во текот на проектирање и во фазите на изградба.

Производство и трговија

Квалитет изведувачи помогне во одржување на распоредот на проектот, вршиме надзор во текот на проектирање и во фазите на изградба.

Врвни услуги!

Конструктивни решенија

Комбинација на знаење, искуство и способност за дизајн на проектот.

Тимска работа

Нашите проект менаџери и проценители работат заедно за успешен проект.

Трошковна естимација

Проценките за цената на проектот за изградба од различни перспективи се главен дел.

Менаџмент

Одговорен за планирање и контрола на проектот во текот на проектирање и изградба фази.

Нашите Производи